Vanuit onze KGG-campusgedachte, waarbij kennisoverdracht centraal staat, hebben we samen met Optigroen 50 van onze medewerkers scholing gegeven over groene daken.

Deze interne opleidingsdag was een groot succes waarbij vele facetten aan bod kwamen.

Het fenomeen Groene gebouwen heeft veel de aandacht en de aanleg en onderhoud van groene daken is daarin een specialisme!

Kennis is dus van enorm belang en om die reden is deze cursus breed behandeld.

De thema’s waren bijvoorbeeld: dakconstructies, waterafvoer en begroeiing maar ook zijn verschillende type groene daken besproken zoals: natuurdaken, hellende daken, biodiversiteitsdaken, vegetatiedaken, retentiedaken en duurzame daken.

Ook was er aandacht voor windbelastingsonderzoeken en solar-groendaken.

Naast de kennisoverdracht over de aanleg, onderhoud en de Optigroensystemen was VEILIGHEID een fors thema.

Werken op daken neemt risico’s met zich mee en om die reden is daar serieus aandacht aan besteed.

Kortom een nuttige en leerzame dag in ons eigen KGGhuis!