Voor het nieuwe appartementencomplex van woningcorporatie Wetland Wonen Groep heeft Van Ginkel Oost-Nederland een duurzame buiteninrichting gerealiseerd.

De appartementen, waarin ouderen komen te wonen, kunnen gebruik maken van de faciliteiten van het naastgelegen woonzorgcentrum de Esdoorn. Dit complex loopt vooruit op de toekomstige regelgeving en is een bijna energieneutraal gebouw (BENG). Bij een dergelijk pand hoort een duurzame tuin. Samen met Sietse Hager heeft de Koninklijke Ginkel Groep een plan gemaakt.

Er is veel aandacht besteed om van de tuin een prettige leefomgeving te maken voor de bewoners. Er zijn veel verschillende zit- en verblijfplekken gemaakt. Ook is er een aansluiting gecreëerd met het naastgelegen woonzorgcentrum om op deze manier contact te stimuleren.

De beplanting is afgestemd op de beleving: zien, voelen en ruiken. Ook is er veel aandacht besteed aan het stimuleren van biodiversiteit. Enkele plantvakken zijn verhoogd zodat bewoners hier een eigen moes- of bloementuin van kunnen maken. We verheugen ons op de ontwikkeling van de planten.

Het beplantingsplan is opgesteld in samenwerking met studenten van de hogeschool Van Hall Larenstein in het kader van de minor ‘stedelijke beplantingen’. De vier studenten hebben in verschillende sessies informatie verworven om zo tot een passend beplantingsvoorstel te komen.