Vorige week is de Beweegtuin te Zwijndrecht geopend!

In samenwerking met Norwell Outdoor Fitness heeft de Koninklijke Ginkel Groep deze beweegtuin aangelegd.

Duurzaamheid, bewegen en natuureducatie voor alle leeftijdsgroepen zijn drie leidende thema’s binnen het projec t ‘Gebiedsontwikkeling Hooge Nesse’ te Zwijndrecht, wat voor een groot deel is gebaseerd op bewonersparticipatie.

Poldergebied De Hooge Nesse was eerst landbouwpolder en daarna slib- en gronddepot. Het terrein van 72 hectare ligt tussen de Oude Maas en de Lindtsedijk in Zwijndrecht.

Natuur- en recreatieschap lJsselmonde werkt aan het omvormen van de Hooge Nesse. Doel van het project is het voormalig slibdepot Hooge Nesse en de gebieden Veerplaat en Buitenland in Zwijndrecht om te vormen tot één samenhangend en met elkaar verbonden gebied.

Deze beweegtuin maakt onderdeel uit van het thema ‘Bewegen’ evenals het recent opgeleverde Discgolfparcours en het binnenkort op te leveren Bootcampparcours.