Biologische plantenteelt. In de groensector is volop aandacht voor duurzame teelt. De groei van biologische teelt lijkt echter moeizaam te verlopen. Donkergroen en Koninklijke Ginkel Groep bundelen hun krachten en laten voor seizoen 2018 daarom 30.000 vaste biologische planten kweken om vervolgens te gebruiken in hun projecten.

Het geringe aanbod is niet alleen aan de kwekers te wijten, hier geldt het principe van vraag en aanbod. Kwekers kweken geen biologische planten als er geen vraag naar is. Het is lastig om dit probleem te doorbreken.

Donkergroen en Koninklijke Ginkel Groep laten in 2018 daarom 30.000 vaste biologische planten kweken door Nederlandse biologische kwekerij Dependens uit Bennekom. Kwekerij Dependens staat voor: sociaal, divers en betrokken. Biologisch kweken is de meest duurzame manier om planten en bomen te cultiveren. Dit houdt in dat er geen chemicaliën en kunstmest worden gebruikt, maar er wordt samengewerkt met de natuur. Kwekerij Dependens is Skal gecertificeerd, zij worden regelmatig gecontroleerd op het naleven van de Europese biologische regelgeving.

Donkergroen en Koninklijke Ginkel Groep dragen bij
Door de toenemende intensivering van landbouw, het gebruik van pesticiden en verstedelijking hebben insecten steeds meer moeite om te overleven. Nog een belangrijke reden om biologische beplanting te gebruiken die aantrekkelijk is voor vogels, vlinders en insecten, maar die ook elk seizoen een ander beeld biedt.

De organisaties hopen hiermee een impasse te doorbreken en meer opdrachtgevers en hoveniers in Nederland te inspireren duurzaam plantmateriaal te gebruiken.