In de bodem waarop wij werken, wonen en recreëren is nog een aanzienlijke hoeveelheid conventionele explosieven (CE) uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog aanwezig. De aanwezigheid van dit achtergebleven oorlogstuig kan gevaar opleveren voor mens, dier en omgeving bij de ontwikkeling van infrastructurele werken en bouwprojecten.

Op de voormalige defensie terreinen van de Gemeente Ede voeren onze collega’s van Pius Floris Boomverzorging momenteel Boomtechnisch Advies uit.

Het gaat hierbij om het uitvoeren van een BVC (Boom Veiligheid Controle), BEA (Boom Effect Analyse) en boomtechnisch toezicht bij graafwerkzaamheden rondom bomen.

Vanwege de mogelijkheid dat er explosieven uit de oorlog in de bodem aanwezig zijn en er achtergebleven munitie ligt, wordt het gebied door de Bodac gescand.

Daarbij wordt er ook gegraven in de nabijheid van bomen. Bij de graafwerkzaamheden is het noodzakelijk dat er een boomverzorger van Pius Floris Boomverzorging aanwezig is om toezicht te houden. Omdat er de kans bestaat dat er een explosief aanwezig is, dienen onze boomverzorgers in het bezit te zijn van het certificaat OCE (Opsporing Conventionele Explosieven).

Twee van onze collega’s zijn nu in het bezit van dit certificaat en zijn gekwalificeerd voor deze werkzaamheden.

Naast de defensie terreinen in Ede, houden wij ook toezicht in Lunteren bij het vervangen van een riool. Van dit gebied is bekend dat er kans bestaat dat er explosieven aanwezig zijn. Dit gebied zal dan ook door de Bodac gescand worden.

 

Boomverzorgers in bezit van certificaat