De circulaire huisvesting van Alliander in Duiven barst van de grote en kleine innovaties. Een overzicht van de 15 mooiste parels.

1. Circulair

In dit gebouw wordt meer energie opgewekt dan we zelf nodig hebben, is 80% van al het materiaal (zoals gebouwen, plafondplaten en toiletpotten) hergebruikt en is oude werkkleding verwerkt tot isolatiemateriaal. En we zijn er trots op. Daarom zeggen we: kom binnen en kijk verder!

2. Houten gevels

De 2000 vierkante meter binnengevels zijn bekleed met afvalhout, gevonden bij de naastgelegen afvalcentrale. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt hebben het hout verzameld en gesorteerd. Het hout is demontabel bevestigd, zodat het hergebruikt kan worden.

3. Restaurant

Je drinkt er uit en nu kun je er op zitten. De stoelen in dit restaurant zijn gemaakt van gerecyclede PET-flessen. Het plafond van dit restaurant is gemaakt van afvalhout.

4. Warmtekoudeopslag

In de winter wordt warmte die ‘s zomers is opgeslagen opgepompt om het gebouw te verwarmen. In de zomer gaat het precies andersom. Dan wordt het grondwater uit de koude bronnen opgepompt om het gebouw te koelen. Met deze techniek besparen we 95% op koeling en 60% op verwarming.

5. Isolatie

Ze beschermen onze monteurs tijden hun dagelijkse werkzaamheden. Maar op een dag zijn ze afgeschreven; de Liander en Liandon werkkleding. Tonnen werkkleding is verwerkt tot spouwmuurisolatie in gebouw Verbinding.

6. Groene gevels

Het Atrium is een samenspel van licht en ruimte. Een plek van verbinding tussen de zes gebouwen en de 1550 mensen die hier kunnen werken. In de groene gevels groeien 20.800 plantjes die bevochtigd worden met hemelwater en die de lucht in de binnenruimte zuiveren.

7. Dak

Het golvende dak, 6.500 vierkante meter groot, heeft 20 lichtkoepels, waarvan de grootste een doorsnede heeft van wel 22 meter. Ze voorzien het gebouw van warmte en daglicht. De grote luifel zorgt ervoor dat het op zonnige dagen niet té warm wordt.

8. Laadpalen

Er zijn 32 laadpunten voor elektrische auto’s en 50 oplaadpunten voor elektrische fietsen en scooters op het terrein. Natuurlijk zijn er ook parkeerplaatsen voor gewone auto’s. Maar minder dan voorheen. Juist omdat we hier anders werken én slimmer en ‘groener’ reizen. Zonnepanelen Op de daken boven de parkeerplaatsen en op gebouw Transport liggen circa 6.000 zonnepanelen die 1,5 miljoen kWh stroom opwekken. Genoeg om 430 huishoudens een jaar van stroom te voorzien.

9. Bestrating

Wat doe je met een berg oude stenen en puin afkomstig uit de oude panden? Simpel! Het is hier ter plekke opgeslagen, vergruisd en verwerkt in de terreininrichting en de bestrating onder de parkeerplaatsen. De een ziet puin als afval… In Duiven zien we het als grondstof.

10. Buitengevel

Door het 6 uur lang te koken in water van 150 tot 200 graden, te drogen en vervolgens te bakken heeft het vurenhout in de buitengevel de eigenschappen van hardhout gekregen. Door dit proces blijft het jarenlang onderhoudsvrij, zonder gebruik van verf of lak.

11. Sfeerverlichting

De lamphouders zijn gemaakt van isolatoren van hoogspanningsmasten.

12. Grondstof voor de toekomst

Van 80% van de in Duiven gebruikte materiaal is bekend waar het vandaan komt en hoe het verwerkt is. Het gebouw is eigenlijk één groot grondstoffendepot voor bouwprojecten in de verre toekomst. Alliander streeft naar een gesloten kringloop. Waarbij onze huidige grondstoffen nieuwe grondstoffen worden. En daardoor geen afval worden.

13. Afvalscheiding

85% van het materiaal dat uit het pand gehaald werd, is zorgvuldig gesorteerd per afvalstroom. Wat niet meteen kon worden hergebruikt, zoals het metaal en het glas, is in dertien verschillende afvalstromen verwerkt door de industrie. De bitumineuze dakbedekking is teruggebracht naar de fabriek, daar verwerkt tot nieuwe dakbedekking en vervolgens weer toegepast op de daken.

14. Constructie

Op de gebouwdelen Eenheid, Verbinding en Bron is een verdieping gebouwd. Het was een hele puzzel om dat binnen de bestaande constructie te kunnen doen. De fundering van de gebouwen moest het wel kunnen dragen. Daarom is de gemetselde buitengevel vervangen door hout, dat veel lichter is en is de fundering waar nodig verzwaard. De dakconstructie van gebouw Bron is hergebruikt nadat de verdieping er tussen geplaatst was.

15. Energiepositief

Duiven is een energiepositieve locatie. Dat betekent dat we hier meer energie opwekken dan verbruiken. Dat doen we door: 1) energie te besparen; door een licht doorlatend dak, collega’s bewust te maken van het energieverbruik en een vernieuwend klimaatsysteem (BaOpt) 2) duurzaam op te wekken: door kleine windturbines, zonnepanelen en hoogwaardige isolatie en 3) efficiënt gebruik te maken van fossiele brandstoffen: via warmtekoudeopslag.