Op een stuk braakliggend terrein van ROC Aventus aan de Musschenbroekstraat in Apeldoorn heeft de Koninklijke Ginkel Groep dit jaar een duurzame tuin met een gebiedseigen Heem vegetatie aangelegd.

Heem en Bollen
Samen met Hager en Huigens tuin- en landschapsarchitecten maakte de Koninklijke Ginkel Groep een ontwerp voor de tuin. In het ontwerp zien allerlei natuurlijke elementen opgenomen.De beplanting wordt gedaan met Heem-vegetaties en de bossages die op het terrein aangelegd worden bestaan ook uit streekeigen soorten. In de keuze voor de bomen is ook rekening gehouden met de soorten die in het naastgelegen park staan om het park en de tuin zo natuurlijk in elkaar over te laten lopen.

Tevens worden er conform het Heem en Bollen concept bollen toegevoegd aan de vegetatie. Hiermee wordt de biodiversiteitswaarde vergroot en de seizoensbeleving versterkt. Meer informatie over kan u vinden in de flyer van het Heem en bollen concept .

Daarnaast wordt een insectenhotel geplaatst, een poel gegraven en worden er takkerillen aangelegd. De takkenrillen bieden op hun beurt weer onderdak aan dier- en vogelsoorten.

Ecologische ‘Puntjes op de I’
Om te zorgen dat de tuin ecologisch zo goed mogelijk gerealiseerd wordt, is het ontwerp voorgelegd aan een ecoloog van Buiting Advies. Zo konden de laatste ecologische ‘puntjes op de I’ gezet worden voor een maximaal ecologisch resultaat.

Beleving als uitgangspunt
Een tuin aanleggen is één, maar het mensen laten beleven is een tweede. En dat is nou net waar deze tuin om draait, de beleving. Om te zorgen dat de tuin beleefbaar is, worden er verschillende graspaden aangelegd zodat de leerlingen, maar ook buurtbewoners, de tuin goed kunnen gebruiken. In de Wadi die op het terrein wordt aangelegd kommen ook stapstenen te liggen en er komt een klimboom zodat het ook uitnodigt tot ‘spelend ontdekken’.

Dit project is ingediend als Greendeal 1000ha Nieuwe stedelijke natuur.