Philips in Best beschikt over een prachtig biodivers bedrijventerrein wat zo’n 80 voetbalvelden groot is. Je vind er onder andere een stuk bos, heide en schraal grasland.

In de zoektocht van Philips naar een partij die de kwaliteit van het groen en de biodiversiteit naar een nog hoger level kan tillen, kwamen wij aan bod. En die ambitie hebben wij niet met beide handen aangepakt, maar met ons team. Een team die elkaar versterkt en aanvult, Ranox en Rosa Novum.

Bram en Lena coördineren vanuit Ranox dit project en hebben een beheervisie opgesteld. Dit bestaat uit het zo duurzaam mogelijk onderhouden van het terrein en nieuwe initiatieven aandragen en uitvoeren.

Het ecologische beheer is arbeidsintensief en wordt uitgevoerd door de medewerkers van Rosa Novum op coördinatie van Ranox.

Wij kregen het certificaat met de eervolle vermelding uitgereikt met daarbij een lovend juryrapport:

,,Dit bedrijf is nog maar kort werkzaam bij Philips in Best, maar heeft gelijk al een onuitwisbare indruk achtergelaten door het ongebreidelde enthousiasme en vakkennis van haar medewerkers. Dit bedrijf ademt één en al duurzaamheid.  Er is een uitstekende koppeling gemaakt met de Sustainable Development Goals (SDG’s). Men straalt verder veel ambitie uit om grote stappen te maken op gebieden als biodiversiteit, educatie, reductie van klimaatstress en de elektrificatie van het wagenpark en het gereedschap. Dit bedrijf staat open voor specifieke vragen en doelen die bij Philips in Best al lange tijd spelen, zoals in The Greenhouse.

Verder wordt goed ingezet op het monitoren van de gerealiseerde acties. Er is bovendien bovengemiddeld veel aandacht voor inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn nog te weinig (CO2-neutrale) vlieguren gemaakt voor het goud maar de jury heeft wel gemeend ter stimulering van het doorgaan op de ingeslagen weg een eervolle vermelding uit te reiken aan Koninklijke Ginkel Groep.”

Advies van een projectadviseur
Advies van een projectadviseur

Ik ben Lena Grunicke en adviseer u graag