Als je met ‘Duurzaam vergroenen’ keihard werkt aan het verbeteren van de leefomgeving dan moet je ook in de spiegel kijken of je jezelf ergens in de bedrijfsvoering kan verbeteren.

Om die reden zijn we van start gegaan met de CO2-Prestatieladder wat geheel past in ons MVO-beleid.

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat ons helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie.

Met deze certificering krijgen wij een beter inzicht in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van een CO₂-footprint worden onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht. Op basis hiervan kan worden bepaald welke reductiemaatregelen kunnen worden toegepast om minder CO₂ uit te stoten.

Het niveau waarop wij omgaan met CO₂-reductie moet voldoen aan de eisen die de SKAO/ CO₂-Prestatieladder stelt voor niveau 3.

De Koninklijke Ginkel Groep zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO₂ footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

De werkgroep die de organisatie klaar moet stomen voor de certificering bestaat uit:

Robert van den Brink, Matthijs Huiting en Bert Masselink