In opdracht van R Creators (een samenwerking tussen Strukton, Facilicom en Ballast Nedam) heeft de Ginkel Groep 22 grote platanen tijdelijk in depot opgeslagen. R Creators herontwikkelt in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf de voormalig Knoopkazerne in het centrum van Utrecht tot een rijkskantoor. Op het terrein waren 22 grote platanen aanwezig, het is de wens om deze te behouden voor in het nieuwe plan.

Vanwege de bouwwerkzaamheden en het realiseren van een nieuwe parkeerplaats is het niet mogelijk om de bomen gedurende de bouwperiode op de locatie te behouden. De Ginkel Groep heeft aangeboden deze bomen tijdelijk in depot te plaatsen, zodat de bouwwerkzaamheden optimaal kunnen plaatsvinden.

Het verplanten en transporteren van deze platanen was nog een hele klus! Met diepladers zijn deze bomen vervoerd naar de depotlocatie in Overberg, waar de bomen gedurende twee jaar door de specialisten van de Ginkel Groep optimaal verzorgd worden. Verwachting is dat de platanen in 2018 weer op de nieuwe locatie geplant worden.