Groen in de woon-, werk- en leefomgeving is van grote maatschappelijke waarde en vertegenwoordigt daarnaast een grote economische waarde. Steeds meer partijen zoals gemeentes, woningcorporaties en projectontwikkelaars beginnen dat in te zien. Wanneer het groen als multifunctionele oplossing wordt ingezet – denk hierbij aan waterretentie, verminderen van hittestress, voorkomen van verloedering van de woonomgeving, stimuleren van beweging, etcetera – dan is groen een investering die zich op vele fronten terugverdient.
In stedelijk gebied is de groene ruimte vaak een schaars goed. Groen in de stad verdwijnt, bijvoorbeeld door nieuwe woningen, het verharden van pleinen met steen of cement en het bouwen van bedrijventerreinen. Maar ook steeds meer mensen betegelen hun tuinen. Groen in de stad is heel belangrijk voor de klimaatbestendigheid van de stad en de leefbaarheid voor de inwoners. Ook hebben veel gemeenten In de afgelopen jaren bezuinigd op het gemeentelijk groen. Nu is het tijd om het tij te keren en te zorgen voor vergroening Wij doen daar uiteraard aan mee en laten graag wat goede voorbeelden zien!

Vandaag hebben we uitgelicht: Project Spoorpark Amsterdam
Het Spoorpark speelt een belangrijke rol in de stedelijke vernieuwing van Overtoomse Veld. Omdat er door de bouw van woningen in de wijk groen verdwijnt, wordt het Spoorpark opgeknapt tot een aantrekkelijk, openbaar buurtpark. Het Spoorpark is verdeeld in Spoorpark Noord, Midden en Zuid.
Wat en waarom
Om het park aantrekkelijk te maken voor zowel jong als oud, komen er verschillende plekken om te spelen, te zitten en te ontspannen. Het park vormt een wandelroute van de woningen naar het station en de metrohaltes. De schooltuinen worden zichtbaarder vanuit het park. Zo worden ze onderdeel van het groen.
Door bebouwing in de omgeving van het Spoorpark neemt de hoeveelheid verhard oppervlak toe, ten opzichte van groen en water. Daardoor kan het regenwater steeds moeilijker wegstromen. Om die reden is het park rainproof gemaakt. De watergang in het noordelijke gedeelte van het park is verbreed naar 12 meter en er komt een natuurlijk begroeide natte oever.