Groen in de woon-, werk- en leefomgeving is van grote maatschappelijke waarde en vertegenwoordigt daarnaast een grote economische waarde. Steeds meer partijen zoals gemeentes, woningcorporaties en projectontwikkelaars beginnen dat in te zien. Wanneer het groen als multifunctionele oplossing wordt ingezet – denk hierbij aan waterretentie, verminderen van hittestress, voorkomen van verloedering van de woonomgeving, stimuleren van beweging, etcetera – dan is groen een investering die zich op vele fronten terugverdient.

In stedelijk gebied is de groene ruimte vaak een schaars goed. Groen in de stad verdwijnt, bijvoorbeeld door nieuwe woningen, het verharden van pleinen en het bouwen van bedrijventerreinen. Maar ook steeds meer mensen betegelen hun tuinen. Groen in de stad is heel belangrijk voor de klimaatbestendigheid van de stad en de leefbaarheid voor de inwoners. Ook hebben veel gemeenten in de afgelopen jaren bezuinigd op het gemeentelijk groen.

Nu is het tijd om het tij te keren en te zorgen voor vergroening. Wij doen daar uiteraard aan mee en laten graag wat goede voorbeelden zien!
Vandaag hebben we uitgelicht: Project Station Coevorden.
Begin dit jaar heeft ons bedrijfsonderdeel Van Ginkel Oost-Nederland de nieuwe tunneldoorgang mogen vergroenen. Het resultaat na een paar maanden is geweldig!