In Zwolle werken ondernemers al enkele jaren samen aan de vergroening en verduurzaming van bedrijventerrein Hessenpoort. In 2016 is op initiatief van de Ondernemersvereniging Hessenpoort, samen met RVO Nederland, gemeente Zwolle en provincie Overijssel, de visie ‘Hessenpoort, Natuurlijk!’ opgesteld. Deze actiegerichte visie schetst een helder vergroeningsperspectief voor het terrein en benoemt concrete projecten om de verblijfskwaliteit van Hessenpoort te vergroten. Van het aanleggen van een wandelnetwerk tot het inzaaien van bermen met bloemrijke kruidenstroken en het uitwerken van een zonnepark onder de hoogspanningsmasten.

Lees hier het hele artikel in Groen=Goud

Bron: Groen=Goud
Auteurs: RUIMTEVOLK

De Koninklijke Ginkel Groep is nauw betrokken bij het duurzaam vergroenen van Bedrijventerrein Hessenpoort. Onze adviseur geeft advies over de inrichting, beheer, natuurontwikkeling en biodiversiteit.

Wehkamp, Bedrijventerrein Hessenpoort Zwolle
De Koninklijke Ginkel Groep heeft, in samenwerking met Bureau Hager en Huigens en Heem, de 11.000 m2 buitenruimte van Wehkamp ontworpen en gerealiseerd. Uitgangspunten daarbij waren het creëren van een duurzame tuin met maximale bijdrage aan biodiversiteit en leef- en werkgenot.
Dat is gelukt. Het gebouw en het terrein van Wehkamp hebben het duurzaamheidscertificaat BREEAM excellent verkregen.
Daarnaast heeft het terrein de ‘Landelijke Heem prijs’ gewonnen. Wehkamp is ook beloond met de felbegeerde ‘Groene twinkeling’.

In onderstaand filmpje neemt Lodewijk Hoekstra je mee op reis naar het duurzame terrein van Wehkamp.

Hotel Van der Valk, Bedrijventerrein Hessenpoort Zwolle
Onder het motto ‘Ook gastvrij voor oeverzwaluwen’ heeft Van der Valk hotel Zwolle een bijdrage geleverd aan het stimuleren van biodiversiteit op bedrijventerrein Hessenpoort. De Koninklijke Ginkel Groep heeft in samenwerking met Stichting Avifauna Zwolle en Hoogeboom Raalte in opdracht van de ondernemersvereniging Hessenpoort een oeverzwaluwwand gerealiseerd langs de waterbergingsvijver van het Van der Valk hotel te Zwolle.