Groene Samenwerking in Veenendaal is een breed samenwerkingsverband gevormd voor de uitvoering van het groenonderhoud van het openbaar groen.

Gemeente, IW4, Koninklijke Ginkel Groep, Van Dijk Groenvoorzieningen en ACV willen hiermee een impuls geven aan de participatie van mensen met een arbeidsbeperking. Zowel vanuit de gemeenteraad als vanuit deze partijen bestond al langer de behoefte om meer samen te werken tussen lokale partijen. Daardoor kunnen werkzaamheden beter op elkaar worden afgestemd en wordt kwaliteitswinst geboekt!

De samenwerking gebeurt in eerste instantie als pilot. Een belangrijke drijfveer voor de nu gestarte pilot voor het groenonderhoud is gelegen in de opdracht van overheid en bedrijfsleven om meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen.

Alle deelnemende bedrijven erkennen dat dit alleen lukt door nauw samen te werken! Op basis van de kennis van de sociale werkvoorziening en de ervaringen die bijvoorbeeld de Koninklijke Ginkel Groep al heeft, kunnen meer mensen worden opgeleid en ingezet voor het groenonderhoud.