Jonge mensen en vrouwen met een baan van minstens dertig uur per week hebben vaker een tuin met tegels, concludeert het Social en Cultureel Planbureau (SCP) vandaag.

Groene tuinen zijn volgens het SCP  vaker aanwezig bij ouderen en hoger opgeleiden. Dat geldt volgens het bureau ook voor mensen die wonen in stadscentra, waar weinig tuinen zijn.

Volgens het SCP is verder in de meeste tuinen zowel ‘groen’ als ‘grijs’ aanwezig.

Een voortuin wordt veel vaker bestraat als die bij de overbuur ook bestraat is. Het omgekeerde geldt net zo goed: van plantentuinen in een straat lijkt een “inspirerende werking” uit te gaan.

“Het lijkt erop dat tegeltuinen, maar ook groene voortuinen besmettelijk zijn en letterlijk gespiegeld worden”.

Planten

Ongeveer 17 procent van de Nederlanders heeft een voortuin die volstaat met planten. Bij een kwart van de mensen met een tuin is minstens driekwart van hun achtertuin beplant.

De keuze voor planten of juist tegels heeft niet alleen gevolgen voor het aanzien van de straat, maar bijvoorbeeld ook voor de hemelwaterafvoer. Waar tegels liggen, kan het water niet in de grond zakken.

Maak van uw tuin een levende tuin

Wat een beetje groen met mensen en dieren doet, is van onschatbare waarde. Groen geeft inspiratie, plezier en ontspanning. Groen is goed voor je gezondheid. Groen helpt ons tegen wateroverlast, groen zuivert de lucht. Groen verhoogt de kwaliteit van ons leven en verbetert het milieu. Je kunt er zelfs van eten! En niet alleen wij, ook vogels, vlinders en egels vinden voedsel in het groen.

Dus waarom onze tuinen, parken en bedrijventerreinen vullen met stenen? Geef groen de ruimte. Laat groen meer leven. Gewoon rondom je eigen plek!

Ruil stenen in voor planten en bloemen. Het weghalen van één steen maakt al verschil. Straten, buurten en steden fleuren op, kinderen kunnen lekker ravotten, vogels, vlinders en andere dieren krijgen weer ruimte.

Daarom. Doe ook mee. Breng je omgeving tot leven met meer bloemen, planten en ander groen.

Maak van je tuin, een levende tuin!