Hoveniersbedrijven mogen doorwerken in deze tijden van corona en daar zijn we blij mee. Het werk vindt (voornamelijk) buiten plaats en het besmettingsgevaar is klein, als je je houdt aan de richtlijnen van het RIVM. Toch hebben hoveniersbedrijven een bijzondere uitdaging. Want hoe houd je 1,5 meter afstand tot je collega in een bus en tijdens de werkzaamheden?

Onze preventieve maatregelen zijn:
• MAXIMAAL TWEE PERSONEN PER BUS
De belangrijkste preventieve maatregel is dat het aantal personen per bus maximaal 2 mag bedragen, 1 linksvoor en 1 rechtsachter. In sommige gevallen reizen medewerkers met eigen vervoer naar de werkplek of gaan ze fietsen als dat kan. In een enkel geval is een plastic afscheiding in de auto aangebracht.
• AANPASSING SCHAFTEN EN SLUITING KANTINE
Een andere maatregel is dat de schafttijden van de ploegen zo nodig worden gesplitst. Zo voorkomen we dat er teveel mensen in de schaftkeet zitten of bij elkaar zijn. Gelukkig werkt het weer mee en kunnen de medewerkers deels ook buiten eten, als ze ergens fatsoenlijk en met afstand tot elkaar, kunnen zitten. De kantines van de bedrijven zijn uit voorzorg gesloten.
• WATER EN ZEEP MEE NAAR DE KLUS
De meeste ploegen deden dit al, maar nu letten we er extra goed op dat de collega’s water en zeep meenemen om hun handen te wassen voordat ze gaan eten, samen in de bus stappen ed.
• NIET BIJ KLANTEN NAAR BINNEN, TENZIJ…
Onze collega’s volgen het beleid van de bedrijven en organisaties waar ze in de tuin aan de slag zijn. Bij zorginstellingen bijvoorbeeld, is dat duidelijk: niet daar binnen! De collega’s zullen ook niet bij bedrijven naar binnen gaan maar daar kan een enkele uitzondering op zijn. Bijvoorbeeld als er water nodig is om de tuin te besproeien, niet uit te stellen hoge nood, ed. Ook in die gevallen wordt er eerst toestemming gevraagd. Maar de realiteit is dat al veel bedrijven hun kantoren hebben gesloten.
• REGELMATIGE UPDATES
De medewerkers krijgen regelmatig actuele informatie en/of worden herinnerd aan de instructies en richtlijnen van het RIVM. Er zijn diverse collega’s die preventief thuisblijven omdat ze verkouden zijn. Zij gaan pas weer aan het werk als zij minimaal 24 uur klachtenvrij zijn.