Het World Horti Center is het belangrijkste innovatiecentrum van de internationale glastuinbouwsector. Een toonaangevend platform waar bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen innoveren, verbinden, creëren en inspireren.

World Horti Center is ontstaan vanuit een nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid, waarin openheid en transparantie centraal staan. De technische ontwikkelingen  vormen vaak positieve bijdragen aan maatschappelijke onderwerpen.

In opdracht van Lentiz hebben wij dit prachtige gebouw mogen vergroenen.

De projectengineering, bouwbegeleiding, beplantingsadvies en montage is verzorgd door de Koninklijke Ginkel Groep.
Het gaat hierbij om: 70 groene gevels, 450 m2 groenwand, 12.000 planten, 16 verschillende plantsoorten en 4 verschillende bloeivormen, variërend in de seizoenen!
De groene gevels zijn van Wallflore Systems.

Het toepassen van de duurzaamheidgedachte in de gebouwde omgeving is een zeer actueel thema. De gunstige effecten van het toepassen van het echte groen worden inmiddels ook op waarde geschat. Groen op gebouwen, in gebouwen en aan gebouwen heeft vele gunstige bouwtechnische, fysiologische, esthetische en gezondheidseffecten.

Verbeterde gezondheid, hogere productiviteit, stressreductie, afname hitte-eiland effect, verbetering luchtkwaliteit, esthetische vooruitgang, thermische isolatie, gunstig akoestisch effect, waterbuffering, koelend vermogen, geluidsdemping, langere levensduur dakbedekking zijn hier voorbeelden van.

Hoe meer groen wordt toegepast, hoe groter het effect.

De Koninklijke Ginkel Groep heeft de expertise om een gedegen en eerlijk advies te geven en is een uitvoerende partij om concreet invulling te geven aan de duurzame vraagstukken met betrekking tot gebouwen.