De Boomverzorgers van Pius Floris hebben weer kennis opgedaan tijdens landelijke opleidingsdag

Meer dan 80 boomspecialisten van Pius Floris Boomverzorging waren op vrijdag 5 februari weer bijeen op de landelijke opleidingsdag. Dit maal werd deze opleidingsdag gehouden bij het Praktijk Centrum Bomen in Apeldoorn.

De uitvoerend specialisten werden bijgeschoold op het gebied van veiligheid, snoei- en klimtechnieken en plantenkennis. De onderzoeksafdelingen behandelden de onderwerpen geohydrologie, onverenigbaarheid van enten, plantenkennis en groeiplaatsconstructies.

Pius Floris Boomverzorging hecht veel waarde aan deze opleidingsdagen. Naast het opleiden van medewerkers is deze dag van grote waarde voor het onderling uitwisselen van kennis en het ontwikkelen van nieuwe innovaties in de boomverzorging.

Pius Floris Boomverzorging behoort tot een van de meest toonaangevende boomverzorgende bedrijven. Professionaliteit, integriteit, vakmanschap, specialisatie en innovatie vormen de kernbegrippen binnen de organisatie. Door de opleidingsdagen wordt de kennis op peil gehouden en blijft men vooruitstrevend.