De Koninklijke Ginkel Groep organiseert onder de noemer van KGG Campus inspiratie- en kennisbijeenkomsten voor klanten, relaties en medewerkers.

Zo hebben wij voor een opdrachtgever ruim 11.000 m2 buitenruimte ontworpen en gerealiseerd. Uitgangspunten waren daarbij het creëren van een duurzame tuin met maximale bijdrage aan biodiversiteit en leef- en werkgenot.

De resultaten van een groeiseizoen verder hebben we samen met de medewerkers van de opdrachtgever mogen beleven.

De Koninklijke Ginkel Groep heeft voor 40 medewerkers rondleidingen gegeven door de duurzame tuin.

Allereerst zijn de medewerkers door Projectadviseur Mark Rotteveel geïnspireerd over het nut van een groene, duurzame bedrijfstuin voor hun als medewerker. Zo draagt een kleine wandeling door deze tuin bij aan het verminderen van stress, verbeteren van de concentratie en effectiviteit op het werk en het verminderen van ziekteklachten. Men voelt zich na een rondwandeling door de tuin (bewust of onbewust) een stukje beter.

Vervolgens is Gert-Jan Koopman, natuurtechnisch adviseur van HEEM, met de medewerkers de tuin in gegaan om meer te vertellen over de natuurlijke vegetaties en om de mensen bewust te maken van wat er allemaal groeit en bloeit en wat de natuur de mens te bieden heeft.