In de uitzending van 10 december gaan Kevin en Nathalia in gesprek met Heidi, Bart en Martine. Heidi en Bart Dijkman omarmen de intrinsieke motivatie van Martine. Van daaruit hebben ze kennis en kunde overgedragen en Martine gecoacht om aan de slag te gaan in haar nieuwe baan als beleidsadviseur Klimaatadaptatie en Biodiversiteit bij Gemeente Laarbeek. Alle drie hebben zij de drive om de wereld een beetje groener achter te laten. Hierin vinden ze elkaar weer terug: “Hoe kun je binnen jouw werkveld de wereld verbeteren”. Eigenlijk zijn ze alle drie wereldverbeteraars.

Martine Niks, Green Hero
Martine is beleidsadviseur klimaatadaptatie en biodiversiteit. Ze heeft deelgenomen aan de opleiding Urban Green Development. Martine werkt al 2,5 jaar bij Gemeente Laarbeek, hier heeft ze de switch gemaakt van marketing/ ICT naar beleidsadviseur Klimaatadaptatie en Biodiversiteit. Deze keuze heeft ze gemaakt omdat ze niet gelukkig werd van de ICT-wereld. Martine heeft eerst de keuze voor haar baan gemaakt en toen de opleiding gevolgd. Toen de vacature beleidsadviseur Klimaatadaptatie en Biodiversiteit voorbijkwam wist zij gewoon dat dat was wat zij wilde doen. Zij is toen in april 2021 begonnen bij de gemeente Laarbeek, in de coronatijd. Niet lang daarna heeft zij zich ingeschreven bij UGD, om meer over het onderwerp te leren.

Heidi Kamerling, Yuverta
Heidi is practor groene leefbare stad. Het practoraat Groene Leefbare Stad is één van de vakinhoudelijke groene practoraten. De groene practoraten zijn zichtbaar en vindbaar, daar werken partijen zoals CIV Groen en Groenpact hard aan. Daardoor telt het mbo echt mee in de onderwijskolom. Haar vakinhoudelijke ambitie is dat iedereen de urgentie ziet om onze leefomgeving te vergroenen. De afname van de biodiversiteit is een mega-acuut probleem. Eindelijk komt daar in de bebouwde omgeving aandacht voor, bijvoorbeeld met natuurinclusief bouwen en nature based solutions. En dat is goed, want het biodiversiteitsprobleem lossen we alleen maar op met fysiek groen. Ook is er natuurlijk een relatie met klimaatadaptatie en groenblauwe oplossingen.

Ook heeft zij een didactische ambitie: binnen alle groene mbo-opleidingen is er in het curriculum plek voor onderzoekend leren. Zij is ervan overtuigd dat studenten hun hele leven plezier hebben van een onderzoekende houding, waarmee ze kennis kunnen vergaren. Maar dan moeten we binnen het onderwijs de student wel in die omgeving brengen. Die omslag in denken wil zij faciliteren. Dus hup het lokaal uit!”

Bart Dijkman, Koninklijke Ginkel Groep | Wonderwoods
Bart is alumni mbo Houten, bachelor Aeres Dronten en is momenteel docent UGD in opleiding en is werkzaam als Commercieel manager bij Koninklijke Ginkel Groep. Het werken aan natuur inclusiviteit gaat over de twee elementen water en biodiversiteit. Het maximaal terugbrengen van die twee essentiële elementen zorgt ervoor dat er op de lange termijn een leefbare stad en landelijk gebied terug wordt gegeven met haar eigen ecosystemen. Leven met- en in de natuur. De natuur telt weer mee! Bart zijn rol is om te helpen duwen aan die ontwikkelingen en alle kennis en expertise in te zetten om maakbare en beheersbare projecten af te leveren. Hoe meer showcases er gemaakt worden, des te meer er met z’n allen doordrongen wordt van het nut en noodzaak hiervan. Dat is niet alleen de ambitie van de KGG, maar ook Bart zijn persoonlijke drive. Het docentschap op Yuverta geeft hem de kans om met enthousiasme kennis over te brengen aan leerlingen. Door samen te werken en te leren van elkaar kunnen zij versnellen en grote stappen maken!

Wonderwoods
Een uniek project Wonderwoods waar het Volkerwessels concern in samenwerking met de Koninklijke Ginkelgroep een biodiverse, groene oase realiseert in de binnenstad van Utrecht.  De torens omvatten maar liefst 4km aan plantenbakken aan de gevel, 12 daktuinen, 9 interieur tuinen, en meer dan 250 bomen. Dit alles naar de ontwerpen van Stefano Boeri Architetti, MVSA Architects en Arcadis Landschapsarchitectuur en ontwikkeld door G&S& vastgoed.

 

Uitzendschema
Regulier: zondag 10 december ca. 16.30 bij SBS6
Herhaling 1: zaterdag 16 december ca. 11.30 bij SBS6
Herhaling 2: zaterdag 16 december ca. 17.40 uur bij SBS9