Gemeente Scherpenzeel bouwt aan een nieuwe duurzame woonwijk. Voor deze wijk ontwerpt de Koninklijke Ginkel Groep een natuurlijke groeninrichting waar de focus ligt op biodiversiteit en klimaatbestendigheid.

De groeninrichting moet kinderen ook aanzetten om de natuur te ontdekken. Beestjes en bloemetjes zoeken, leren uit de natuur. Maar ook spelen in de natuur krijgt een plek. Centraal in de wijk komt een grote natuurlijke speelplek die verweven wordt met het groen in de wijk. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om een Tiny Forest te realiseren samen met de basisschool De Korenmaat in de wijk. Donderdagmiddag is de aftrap geweest van het ontwerp voor dit centrale gebied.

Tijdens deze kindermiddag over Natuurlijk Spelen in Akkerwinde, blonken de jonge deelnemers uit in creativiteit. Wat een top-ideeën brachten zij in de maquettes tot leven! Kinderburgemeester Lara en wethouder Van Deelen hoorden over een waterpomp, een pontje, speeltunnels en een klimboom. Benieuwd welke suggesties ontwerpster Sarah kan meenemen in haar ontwerp voor het speelveld en speelelementen in de wijk!