Een bomenlaan voor vleermuizen, tiny forest en zelfs een heus natuurpark. In Scherpenzeel ligt de duurzame, natuurinclusieve woonwijk De Akkerwinde. Wij zorgden voor de gehele natuurlijke groeninrichting. Dit bijzondere project is verder gerealiseerd door het netwerk van Natuurpro. Hierbij hebben onder meer HeemDe Bonte BermBuiting Advies, en RANOX natuuraannemer samengewerkt.

De wijk staat op vroegere landbouwgrond, tot 2018 waren hier akkers te vinden. De focus van het project ligt op biodiversiteit en klimaatbestendigheid. Daarnaast zijn natuurlijk beleving en uitstraling van belang.

De bestaande bomenlanen zijn geïntegreerd in de nieuwe wijk. Ze geven niet alleen karakter en sfeer maar zijn ook belangrijk voor een aangenaam klimaat. Daarnaast zijn er ook nieuwe lanen aangeplant. Samen vervullen deze een belangrijke functie als vliegroute voor vleermuizen. De verwachting is dat de vleermuizen straks via de bomenlaan gemakkelijk naar het bos, water en agrarisch gebied kunnen vliegen om te jagen.

In de wijk vind je een gevarieerd natuurpark. Er zijn planten ingezaaid die er voeger ook al voorkwamen en er thuishoren. Zo wordt recht gedaan aan de eigenheid van het gebied. Voor de fauna zijn in het park voorzieningen gecreëerd als een takkenril voor de egel, een torenvalkkast en een ijsvogelwand.

In en rondom De Akkerwinde zijn vele watergangen te vinden. Langs de natuurvriendelijke oevers is er plek voor wilde bloemen en grassen, denk aan Echte valeriaan en Moerasspirea. Er zal minder vaak worden gemaaid en ook niet alles wordt in één keer gemaaid. Zo blijven er nog voldoende voedsel- en schuilmogelijkheden over voor insecten en kleine zoogdieren. De verschillende watergangen zorgen voor minder hittestress en minder wateroverlast.

In de wijk is er ook veel aandacht voor spelen en leren. Er is een tiny forest aangelegd, ongeveer zo groot als een tennisbaan. Hier zijn inheemse bomensoorten geplant en speeltoestellen neergezet.