Voorbereiding

In oktober hebben we de grond op de locaties voorbereid. Dat is nodig voor een succesvolle ontwikkeling van de kruiden. Er is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de grond. Waar nodig is de grond verbeterd voor een ideale start van de kruidenrijke bermen.

Van start

Vorige week zijn we begonnen met het zaaien van het kruidenmengsel. Ook worden er nog bollen gepoot. Het zaaimengsel is in Nederland gekweekt en past bij het landschap. Zo hebben de uiteindelijke begroeide plekken de meeste kans op bij-, vlinder- en insectbezoek. De bollen geven in het voorjaar ook nog een extra fleurig beeld. In de komende 5 jaar ontstaat dan een stabiele begroeiing. Wethouder Kees Kraanen van de gemeente Amersfoort heeft een handje geholpen bij het inzaaien van de bermen.