Onderzoek wijst uit dat heel veel
stadsbomen een levensverwachting hebben van minder
dan 30 jaar. Ze zijn afgestorven of worden gekapt terwijl
ze nog maar klein zijn en weinig bijdragen op het gebied
van ecosysteemdiensten.

Maar hoe gaan we dat bereiken?
Bij deze vraag gaan we tijdens de Pius Floris Roadshows
uitgebreid stilstaan. Vanuit verschillende invalshoeken
kijken we naar het belang van grote gezonde bomen
en bediscussiëren we hoe we ze het beste kunnen
beschermen en beheren.

Daarbij nemen wij u tevens mee in een nieuwe
ontwikkeling waarbij we doeltreffend boombeleid
en boombeheer borgen in een Urban Forestry
Management Plan.

Reserveer snel een plek

Data
22 november | Drachten
23 november | Rhenen
24 november |Amsterdam
25 november | Eindhoven