In opdracht van  Van Den Berk Boomkwekerijen heeft Pius Floris Leiderdorp  22 geveerde Carpinus betulus ‘Fastigiata’ 45-50 cm geplant in Zoetermeer.
Langs de A 12 is op grondgebied van de gemeente Zoetermeer een reclamemast geplaatst, een zogenaamde LED-Billboard.
Omwonenden uit de wijk Rokkeveen ervaarden, vooral ’s-avonds en ’s-nachts, lichthinder.
Bureau Plein 06 heeft onderzoek gedaan hoe deze lichthinder beperkt kon worden.
De uitkomst was: planten van geveerde haagbeuken bomen op het talud.
Er is een ontwerp gemaakt en aan de hand van deze tekening zijn de bomen met behulp van een telescoopkraan op het talud geplant.
Ook in de winter wordt, door de dichte takstructuur van de bomen, het licht flink getemperd.