Het gaat niet goed met de vleermuis. Dit vliegende zoogdier leeft in spleten en bestaande holtes in gebouwen en bomen. In de kraamtijd en winter vormen vleermuizen grote groepen die, wanneer bijvoorbeeld een spouwmuur dicht gespoten wordt, in een klap uitgeroeid zijn. Omdat vleermuizen hooguit 1 jong per jaar krijgen zal herstel van de populatie jaren duren.

Wat doen we hieraan? Hebben mitigerende maatregelen wel het gewenste effect? Waar let u op als projecteigenaar of uitvoerder? We hebben 18 soorten vleermuizen in Nederland die allemaal beschermd zijn. Is elke kast wel geschikt voor iedere soort?

Op tijd beginnen met vleermuisonderzoek voorkomt veel vertraging in de bouw. Wilt u ook weten waar u op moet letten wanneer u een nieuwbouw of renovatie project gaat doen?
Schuif dan 7 september van 13:00-14:00 aan bij het webinar: effectief mitigeren met vleermuiskasten! Dit webinar wordt georganiseerd door Ranox en deelname is kosteloos.

Programma:

  • 13:00-13:05  Welkom door Marjolein van Essen, Natuurtechnisch adviseur RANOX-natuuraannemer.
  • 13:05-13:25 Harold Lodewegen: ecologisch efficiënt mitigeren, waar moet je op letten bij het voldoen aan de Wnb en het plaatsen van de kasten?!
  • 13:30-13:45 Henk Alards: kijkje achter de schermen bij de ontwikkeling van vleermuiskasten.
  • 13:45-13:55 Discussie en vragen
  • 13:55-14:00  Afsluiting.

Leer meer over het nemen van mitigerende maatregelen en hoe dit zo effectief mogelijk te doen. Of neem deel vanuit interesse.

Aanmelden voor het gratis webinar.