De ministerraad heeft op basis van het advies van het Nationaal Groeifonds besloten om maar liefst 26 miljoen toe te kennen aan het programma Werklandschappen van de Toekomst.

Onaantrekkelijke kale bedrijventerreinen worden in dit programma getransformeerd tot groene, klimaatbestendige en energie-efficiënte plekken, waar werknemers prettig kunnen werken in een gezonde omgeving. Met de toekenning uit het Nationaal Groeifonds wil de coalitie de komende negen jaar toewerken naar een ‘nieuw normaal’.

Één van de drijvende krachten achter de aanvraag, IVN Natuureducatie, heeft hierover een uitgebreid nieuwsartikel geschreven.