Lokale overheden zien in financieel moeilijke tijden investeringen in groen als een kostenpost waar ze zo snel mogelijk vanaf moeten. Dat komt doordat ze eenzijdig de nadruk leggen op de maatschappelijke waarde van groen. Over de economische waarde van groen wordt nagenoeg niet gesproken.
Een gemiste kans.

 

Duurzaamheid is de laatste jaren een modieus begrip geworden. De economische crisis en de noodzakelijke overgang naar een duurzame economie versterken dat alleen maar. Daarbij wordt veel waarde gehecht aan de maatschappelijke waarde van groen. Het groen kan diverse functies hebben, namelijk die van stedenbouw, ecologie, recreatie en educatie. En behalve de functies worden ook de baten tegenwoordig alom erkend. Groen levert een belangrijke bijdrage aan onze gezondheid; groen verbetert de leefbaarheid, laat transactieprijzen van woningen stijgen en kan bijdragen aan de oplossing van de huidige klimaatproblemen.

 

Lees hier het hele artikel

 

Bron: Vakblad Groen