Met de overstap van 14 medewerkers van IW4 naar Rosa Novum is een belangrijke volgende stap gezet in de ontwikkeling van het sociale bedrijf Rosa Novum. Deze medewerkers zijn met ingang van dit nieuwe jaar in vaste dienst van Rosa Novum gekomen of worden duurzaam gedetacheerd. Daarmee werken Rosa Novum, onderdeel van de Koninklijke Ginkel Groep, en IW4 verder aan een inclusieve arbeidsmarkt, waar voor alle mensen met een arbeidsbeperking een volwaardige arbeidsplaats is.

De ondertekening van de overeenkomst door de directeuren Wim van Ginkel (KGG – Rosa Novum) en René van Holsteijn (IW4) betekent voor de 14 medewerkers van IW4 dat zij nu vanuit Rosa Novum werken in de groenvoorziening. Wim van Ginkel is zeer verheugd met deze uitbreiding van het medewerkersbestand. Momenteel zijn er ruim twintig groene medewerkers die op enthousiaste wijze onderhoudswerkzaamheden verrichten in de groene leefomgeving! Dat doen zij in het openbaar groen, bij scholen, woningcorporaties en bedrijven, dat alles vanuit een maatschappelijke missie. Dit gebeurt onder leiding van bedrijfsleider Nancy van der Vin.

René van Holsteijn geeft aan blij te zijn dat hij deze ontwikkeling als vertrekkend directeur heeft kunnen afronden. IW4 en Rosa Novum streven naar uitbreiding van de inzet van het aantal mensen uit de brede doelgroep van de Participatiewet, gericht op een duurzame plaats op de arbeidsmarkt.