In opdracht van Waternet heeft van Ginkel Veenendaal B.V. in 2013 de buitenruimte rondom de waterzuiveringsinstallatie in Hilversum (Anna’s Hoeve) gerealiseerd.

Doel van het ontwerp was om de beplanting op het terrein van de RWZI optimaal te laten passen in de natuurlijk omgeving waarbinnen het zuiveringscomplex gesitueerd is, namelijk het Goois Natuurreservaat.

Om dit te bereiken is eerst door Heem onderzocht welke flora en fauna in de omgeving voorkomen. Vervolgens is een speciaal Heem-kruidenmengsel samengesteld dat is afgestemd op dit onderzoek.

De soorten die zijn toegepast komen van nature in Nederland voor en zijn in Nederland gekweekt. Ook de boomsoorten en heesters zijn afgestemd op de lokaal voorkomende soorten.

De kruidenvegetatie heeft zich goed ontwikkeld. De beelden zijn van 2,5 jaar na het zaaien van de kruidenvegetatie.