Steeds meer daktuinen

De vraag naar daktuinen groeit. In grote steden met weinig ruimte worden de kavels duurder, is de bouw gelaagd en verrijzen er gemeenschappelijke tuinen en parken op onderliggende daken om voldoende ruimte te creëren voor groen in de stad. Een kersvers voorbeeld is groenproject Park Spoorloos in Delft. Een prachtig park in de vernieuwde Spoorzone in Delft boven op het dak van een ondergrondse fietsenstalling.

‘Wij staan voor het duurzaam vergroenen van Nederland. Daarmee bedoelen we duurzaam in de breedte: klimaat, biodiversiteit, circulariteit en gezondheid’, zegt Mark Rotteveel, projectadviseur bij Koninklijke Ginkel Groep. De aanleg van daktuinen en -parken is een goede oplossing voor het leefbaar houden van steden, waar de ruimte beperkt is. ‘We moeten optimaal omgaan met de beschikbare ruimte.’

Park Spoorloos
Park Spoorloos is zo’n park waarbij je niet in de gaten hebt dat je eigenlijk over het dak van een fietsenstalling wandelt. Wie Delft een klein beetje kent, weet dat deze pittoreske stad vanaf het begin van de jaren 60 tot 2015 doorsneden is geweest door een spoorviaduct. inmiddels loopt het spoor ondergronds en wordt de spoorzone ontwikkeld tot een hoogwaardige open ruimte. Boven op een deel van de tunnelbak zal een stadspark komen: het Van Leeuwenhoekpark.

Het eerste gerealiseerde park in de spoorzone is Park Spoorloos. ‘De gemeente Delft heeft ons gevraagd op basis van een UAV-GC, een geïntegreerd contract waarbij taken en verantwoordelijkheden binnen de bouwprocesfuncties in één te contracteren partij zijn samengevoegd. De landschapsarchitect van de gemeente heeft een schetsontwerp gemaakt in overleg met de buurt en de bewoners. Onze taak was het uitwerken van het plan en de uitvoering.’ Dit speelde zich af vanaf begin 2018. Het park is eind 2018 opgeleverd.

Aanleg: Van Ginkel Veenendaal en Hoveniersbedrijf P. van der Eijk
Onderhoud: Hoveniersbedrijf P. van der Eijk (onderdeel van de Koninklijke Ginkel Groep)

Lees hier het hele bericht in vakblad Stad en Groen: Park Spoorloos Delft – Stad en groen
Auteur: Marleen Arkesteijn