Voor onze klant Stichting Woon-, Zorg-, en Dienstencentrum ’t Dijkhuis in Bathmen hebben we een vitaliteitscontrole op 20 bomen mogen uitvoeren. Na de controle zijn de eiken gesnoeid en is er dood hout verwijderd.

In Nederland heeft u als eigenaar van een boom een wettelijke zorgplicht, het is aan u om er voor te zorgen dat uw boom in goede conditie is en geen veiligheidsrisico vormt. Doet u dit niet en ontstaat er schade of letsel als gevolg van gebreken aan uw boom, dan kunt u daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

Het is dus verstandig om uw bomen af en toe te laten inspecteren voor boomveiligheid, en de VTA controle (Visual Tree Assessment) is de meest gebruikelijke vorm van boominspectie. Hiermee kunt u eventuele schade of ongelukken voorkomen en bovendien kunt u hiermee ook aantonen dat u als boomeigenaar er alles aan gedaan heeft om schade en ongelukken te voorkomen in het geval er toch iets mis gaat.