Met behulp van het programma i-Tree maakt Pius Floris Boomverzorging de baten van bomen inzichtelijk.
Het is algemeen bekend dat bomen verschillende ecosysteemdiensten leveren.
I-Tree maakt het mogelijk om een aantal van deze diensten te kwantificeren en er een concrete financiële waarde aan te verbinden.

Verschillende instrumenten
Voor het berekenen van de baten van bomen heeft i-Tree verschillende instrumenten ontwikkeld, waaronder i-Tree Eco en i-Tree Canopy.
Bomen vertegenwoordigen een grote waarde en zijn in onze steeds vollere steden onmisbare elementen.
Ze verminderen in hete zomers de hittestress, vangen luchtverontreinigende stoffen af, ontlasten het riool tijdens zware regenval door water in hun kronen vast te houden en slaan CO₂ op.

I-Tree Eco
Met behulp van i-Tree Eco is het mogelijk deze diensten te kwantificeren en de financiële baten te berekenen.
Hiervoor heeft i-Tree Eco minimaal de boomsoort en stamdiameter nodig.
Om tot een betrouwbaardere berekening te komen kunnen aanvullende inventarisatiegegevens opgenomen worden, zoals het kroonvolume en de hoogte van de eerste takaanzet.
Informatie die niet altijd bij boomeigenaren standaard aanwezig is, maar in veel situaties door Pius Floris Boomverzorging op een eenvoudige wijze verzameld kan worden.
Hierbij wordt onder andere de inzet van LiDAR data toegepast.

I-Tree Canopy
Voor het berekenen van het bedekkingspercentage boomkronen in een bepaald gebied maken wij gebruik van i-Tree Canopy.
De berekening vindt plaats door middel van een aselecte steekproef waarbij luchtfoto’s (Google Maps) worden geïnterpreteerd.
Het resultaat is de actuele bedekkingsgraad van de boomkronen in een bepaald gebied.
Pius Floris Boomverzorging vertaald de uitkomsten van de i-Tree Canopy berekening naar een eenvoudige rapportage die door de opdrachtgever gebruikt kan worden in de informatievoorziening richting burgers, politiek, beleidmakers en andere belanghebbenden.
Meer informatie over i-Tree Canopy vindt u op de website www.boomkronen.eu.

Samenwerking Treeconomics
Pius Floris Boomverzorging is in 2018 een samenwerking aangegaan met het Britse bedrijf Treeconomics. Treeconomics is gevestigd in de Universiteit van Exeter en heeft als missie om samen met gemeenten, bedrijven en onderzoeksinstellingen de baten van de bomen in beeld te brengen.
Alleen al in het Verenigd Koninkrijk is Treeconomics inmiddels betrokken geweest bij meer dan 20 i-Tree Eco studies en talloze i-Tree Canopy berekeningen.
Door de samenwerking met Treeconomics is Pius Floris Boomverzorging in staat om optimaal te profiteren van de kennis en ervaring die in het Verenigd Koninkrijk reeds is opgedaan.

Interesse in de baten van uw bomen?
Wilt u meer weten over i-Tree en de baten van (uw) bomen?
Neem vrijblijvend contact op met Bert van Polen via b.vanpolen@piusfloris.nl of 06 – 49 41 06 66 .