Tijdens ons kaderoverleg behandelen wij elke maand een thema.

Jan Willem de Groot, Franchisemanager van Pius Floris Boomverzorging Nederland, nam ons deze keer mee in de ontwikkeling van I-Tree.

Dat is een veelomvattend instrument om de baten van bomen inzichtelijk te maken.

Het is algemeen bekend dat bomen verschillende ecosysteemdiensten leveren.
I-Tree maakt het mogelijk om een aantal van deze diensten te kwantificeren en er een concrete financiële waarde aan te verbinden.
Verschillende instrumenten
Voor het berekenen van de baten van bomen heeft i-Tree verschillende instrumenten ontwikkeld, waaronder i-Tree Eco en i-Tree Canopy.
Bomen vertegenwoordigen een grote waarde en zijn in onze steeds vollere steden onmisbare elementen.
Ze verminderen in hete zomers de hittestress, vangen luchtverontreinigende stoffen af, ontlasten het riool tijdens zware regenval door water in hun kronen vast te houden en slaan CO₂ op.

Ik wil meer weten over de I-Tree