Om te voorkomen dat kostbaar regenwater verspild zou worden, wilde Volkshuisvesting Arnhem de regenpijpen van hun woningen afkoppelen zodat het niet direct het vuilwaterriool inloopt. Het aangrenzende plein tussen de Noord Peterstraat en de Landbouwstraat was volledig verhard en toe aan een opknapbeurt. Een goede reden voor gemeente Arnhem om het plein klimaatbestendig te maken.

WACO groen (onderdeel Koninklijke Ginkel Groep) heeft naar het technische plan van Optigrün en onze adviseurs Frank Boudewijn en Feiko-Jan Zuidema bijna het volledige plein voorzien van retentiekratten. De bestrating is verwijderd, grond afgegraven en vervolgens is er een stabiele fundering met waterdichte laag, retentielaag met capillaire werking, filterlaag en substraatlaag aangebracht. Het grond- en straatwerk heeft NTP Zevenaar voor ons uitgevoerd.

De beplanting is aangepast op maximale beleving, biodiversiteit, verkoeling en minimaal onderhoud, wat vaak voor stadsbeheer een belangrijke eis is. Er wordt nog een leuk speeltoestel geleverd waardoor het ook voor de kinderen weer goed toeven is. Het bestaande hekwerk is teruggeplaatst en de gebakken klinkers die we niet meer konden gebruiken op dit project, krijgen elders een bestemming.

Het water van Volhuishuisvesting wordt nu naar het retentiepark geleid en gebruikt voor de bewatering van de beplanting. De ruim 450 m2 aan retentiekratten zorgen voor een opslag van 70 m3 water. WACO groen onderhoudt het project in ieder geval 3 jaar.

Dit retentiepark systeem wordt normaliter veel gebruikt op daken, maar is een unieke oplossing op maaiveld voor versteende ruimtes in de stad die kampen met hitte, verdroging, maar ook wateroverlast.

Dit plein is een mooi voorbeeld hoe we samen met opdrachtgevers, bewoners en partners werken aan een groenere stad.