Branchevereniging VHG kan rekenen op grote belangstelling voor haar plan om verspreid over Nederland Groene Hotspots te vormen: sterke regionale clusters waar onderwijs en bedrijfsleven nauw samenwerken aan de ontwikkeling van het vak en het vakonderwijs. Die interesse bleek dinsdag 19 maart, tijdens een inspiratiesessie die VHG bij de Koninklijke Ginkel Groep in Veenendaal organiseerde en waar AOC’s (agrarische opleidingen centrum) en een aantal ROC’s (regionaal opleidingen centrum) uit het hele land vertegenwoordigd waren. Er werden ervaringen en ideeën uitgewisseld voor de ontwikkeling van Groene Hotspots.

Het Wellantcollege in Houten opende vorig jaar, samen met VHG, als eerste onderwijsinstelling zo’n Groene Hotspot. Een aantal andere scholen heeft daarvoor vergevorderde plannen. Als het aan VHG ligt, worden er verspreid over Nederland zeker acht of negen hotspots gevormd.

Krachtenbundeling
Met de Groene Hotspots ontstaat een verregaande krachtenbundeling tussen onderwijs en bedrijfsleven. Een goede koppeling tussen deze partijen is meer dan ooit noodzakelijk, gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de onzekere toekomst van de AOC’s. De afgelopen weken bezocht een delegatie van VHG alle AOC-besturen in Nederland om de plannen te bespreken.

Gastlessen, docentenstages
Binnen de Groene Hotspots kunnen alle samenwerkingsactiviteiten een plaats krijgen die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld om samen goed groen onderwijs te maken. Denk aan activiteiten voor het vmbo om de doorstroming naar het groene mbo te bevorderen, deskundigheidsbevordering van docenten via stages, gastlessen door groenprofessionals, verdiepingslessen, bedrijfsbezoeken enzovoorts.

Ambities
Aan de scholen is gevraagd een ambitiedocument op te stellen waarin zij aangeven wat zij samen met het regionale bedrijfsleven binnen de Groene Hotspot willen gaan doen. Doel is om op basis daarvan concrete plannen te maken voor komend schooljaar.