Dynamisch samenspel voor uniek groen hart

Openheid, vertrouwen, begrip, samenwerken en voortdurend oplossingen bedenken zorgen ervoor dat verschillende partijen een unieke groenwand en daktuin kunnen maken in het nieuwe EMA-gebouw. Een militaire operatie met ingewikkelde puzzelstukjes die in sneltreinvaart hun plek moeten krijgen. Wat zie je als de puzzel klaar is? Hoe lossen de partijen de puzzel op? Wij zaten met hen om de tafel en zagen een geweldige dynamiek en passie. (Bron: www.relocateema.nl)

“Waar je ook bent in het gebouw, je bent nooit ver van een groene omgeving.”

“De groenwand en daktuin zijn onderdeel van een groter geheel,” vertelt Bas Heessels, projectleider en landschapsontwerper bij OKRA landschapsarchitecten. “Dat noemen we het landschappelijk lint. Het nieuwe EMA-gebouw heeft een relatief strenge vormgeving. Als tegenhanger is ervoor gekozen om een weelderig landschappelijk lint met organische vormen vanaf straatniveau helemaal tot bovenin het gebouw te brengen. Dit lint is een golvende vorm die al bij het entreeplein begint. Het organische patroon gaat vervolgens verder via de daktuin, de koffielounge en de groenwand in het atrium tot de top van het gebouw. We hebben daarbij rekening gehouden in de keuze van harde en groene materialen om zoveel mogelijk contrast op te zoeken met de architectuur van het gebouw. Waar je ook bent in het gebouw, je bent nooit ver van een groene omgeving.”

Rob Hopstaken is ontwerpleider vanuit Bouwcombinatie EMA en legt uit dat het landschappelijk lint het hele gebouw met elkaar samenbrengt. “Het verbindt door middel van een groene ader door het gebouw heen. Het mooie is dat de weelderige vormen van het landschappelijk lint overal in het gebouw terugkomen en op elkaar aansluiten. De groene ader staat in contrast met de architectuur van het gebouw zelf. Dat is ook de bedoeling.”

Rutger van der Klip is technisch ontwerper bij OKRA landschapsarchitecten: “We integreren architectuur, interieur en landschap. Dit is een belangrijk uitgangspunt om het landschappelijk lint vorm te geven. Zelfs de meubels in de entree, de daktuin en de koffielounge zijn hierop afgestemd.”

“De indoor groenwand is de spectaculairste van Europa,” zegt Walter van de Werken, projectadviseur dak- en gevelbegroeiing bij Koninklijke Ginkel Groep. “Het is geen rechttoe rechtaan verticale tuin. Er zit namelijk een 3D effect in. De combinatie met natuursteen en de samenhang met het landschappelijk lint maken het spectaculair. Het landschappelijk lint, de daktuin en de groenwand moet je zien als één verhaal. Het omzoomt het volledige gebouw. Dat is uniek en sterk. Ik vind dit binnen ons vakgebied een uitschieter.”

Hugo Rots: “Wat wij samen ontwerpen is uniek. Het is millimeterwerk op een enorme schaalgrootte.” Hugo is directeur van Rots Maatwerk . “Ik doe alles wat te maken heeft met niet levende materialen zoals natuursteen, staal, verlichting, houten banken. Er is weinig tijd en weinig foutmarge. Daarom is het een militaire operatie. Er is veel voorbereiding en gezamenlijk overleg nodig om het landschappelijk lint in zeer korte tijd te kunnen bouwen. Het complete bouwteam moet een geoliede machine zijn. Dat is het ook en daar zijn wij allemaal trots op.”

Lees het volledige interview waarin het team meer vertelt over het maken van de groenwand, de daktuin en de uitdagingen die daarbij om de hoek komen kijken.


Foto’s: Bob Jansen, ministerie van VWS en Rob Acket