Hittestress in de stad is een probleem wat vaak onderschat wordt. Net als wateroverlast, CO₂-uitstoot en problemen met fijnstof.

Groen biedt oplossingen

Naast het vergroenen van de privéomgeving (meer groen en minder verharding in de tuin bijvoorbeeld) zijn er ook talloze mogelijkheden in de openbare ruimte en het duurzaam vergroenen van gebouwen.

Tegenwoordig wordt menig nieuw dak voorzien van groene componenten en ook groene gevels zie je steeds meer. Gelukkig blijft het daar niet bij. Er zijn inmiddels veel innovatieve concepten die de leefbaarheid bevorderen, zoals de Klimaatboom waarbij regenwater wordt gebufferd onder straten en pleinen en in droge tijden kan worden aangewend. Resultaat: verkoeling door verdamping én gezondere bomen.

Biodiversiteit

Meer biodiversiteit lijkt een lastige uitdaging, door het toepassen van natuurontwikkeling en inheemse gewassen terug te brengen naar de stedelijke omgeving, kunnen wij de bijen en vlinders in de stad een handje helpen. Braakliggende terreinen en daken worden zo omgetoverd tot prachtige bloemenweiden.

Bijgaande foto’s geven een beeld van het ‘vergroenen van’ stedelijk gebied.