Gisteren was de kick-off van het samenwerkingsprogramma Regio Foodvalley Circulair.
Dit was tevens het slotevent van de Rabo Circular Economy Challenge 2018 van de Rabobanken Vallei en Rijn en Gelderse Vallei.

Wim van Ginkel tekende, namens de Koninklijke Ginkel Groep, de samenwerkingsovereenkomst Living Lab Regio Foodvalley Circulair.

De leden van Living Lab Regio Foodvalley Circulair zetten zich de komende jaren in om circulaire economie breed op de kaart te zetten. We moeten namelijk niet alleen duurzaam denken, maar vooral ook duurzaam gaan doen! Circulaire economie is meer dan alleen een ‘hip begrip’.

De aanleiding om de aandacht te vestigen op circulair ondernemen komt voort uit de zorg die we (moeten) hebben voor de eindige voorraad grondstoffen, de waardevernietiging en de steeds groter wordende afvalberg. We produceren in ons huidige economisch systeem nog steeds vaak op lineaire wijze: grondstoffen worden producten en daarna afval of brandstof. De mogelijkheden voor hergebruik en recycling leveren doorgaans minderwaardige goederen op.

Circulair werken richt zich bijvoorbeeld op het opnieuw gebruiken van bouwmaterialen uit sloop en slim productontwerp, zodat onderdelen makkelijk demontabel zijn. Dit betekent streven naar gebruik van hernieuwbare grondstoffen en daarnaast behoud van waarde van grondstoffen, materialen en producten. Dus liever een stoel die opnieuw dienst doet als stoel, dan als brandhout. Liever voedselreststromen als voedsel voor de mens, dan als veevoer of bron voor energie. En uiteindelijk liefst voorkomen van reststromen.

Om die reden zijn ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden dit meerjarige samenwerkingsprogramma gestart. Naar een toekomstbestendige en volhoudbare economie waarin circulair werken de gewoonte is.

Circulair ondernemen biedt dus kansen! Het betekent een nieuwe manier van werken waarbij je kijkt naar de hele levensduur van een product. Niet alleen; wat doe je als het product is afgeschreven, maar vooral nadenken over de manier van ontwerpen zodat grondstoffen steeds opnieuw ingezet kunnen worden, zonder verlies van kwaliteit.
Uiteindelijk leidt dit tot nieuwe business- en verdienmodellen en andere vormen van ketensamenwerking.

Binnen de Koninklijke Ginkel Groep is een enorme bron aan kennis aanwezig. Een bron die wij graag aanboren om te motiveren, inspireren, enthousiasmeren en stimuleren!

Ondertekening
Een grote groep ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden ondertekende een overeenkomst tot samenwerking voor de komende 4 jaar!
De Founders van het samenwerkingsprogramma zijn:

Alfa Accountants en Adviseurs, BOOT organiserend ingenieursbureau, Bouwbedrijf Kreeft, Federatie Ondernemerskringen Valleiregio (FOV), Frank van Woerden Bouw, HatchTech,  Interface, Koninklijke Ginkel Groep, Rabobank Gelderse Vallei, Rabobank Vallei & Rijn, TeKa Groep, Wageningen University & Research en de samenwerkende gemeenten in de regio.

Kijk voor alle ondertekenaars op de website www.regiofoodvalleycirculair.nl .

Neem ook eens een kijkje op de marktplaats site van INSERT.
INSERT is een marktplaats waarop vrijgekomen materialen uit projecten verkocht worden en op een andere plek weer ingezet kunnen worden.

Samen naar een duurzame wereld!
Wij zijn voor!