De winnaar van de LEADER-periodeprijs 2016 – 2022 Utrecht Oost is bekend! Tijdens het feestelijke Oogstfestival op maandagavond 11 september kreeg het LEADER-project Turfweide Veenendaal de prijs uitgereikt door gedeputeerde Mirjam Sterk.

Voorzitter Johan Huibers nam samen met bestuurslid Jan Brinkhuis namens de stichting Turfweide de oorkonde in ontvangst. Stichting Turfweide heeft samen met omwonenden een akker aan de rand van Veenendaal omgevormd tot een multifunctioneel natuurgebied waar je niet alleen heerlijk kunt wandelen, maar waar ook de geschiedenis van de turfontginning van Veenendaal op creatieve wijze zichtbaar is gemaakt.

LEADER Utrecht Oost is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling in het oostelijk deel van de provincie Utrecht. Ze ondersteunen slimme ideeën die de stad en het platteland nader tot elkaar brengen. De thema’s waar LEADER zich in de periode 2016-2022 in Utrecht Oost op heeft gericht zijn: voedsel, educatie, recreatie en innovaties rond duurzame energie en de zorg voor elkaar.

De LEADER-periodeprijs 2016 – 2022 bestaat uit een publieksstem en een jurystem. Beide stemmen telden voor 50% mee. Er kon gestemd worden op alle 36 projecten die subsidie gehad hebben vanuit LEADER Utrecht Oost.
Voor de publieksstem is van eind juni tot eind augustus volop gestemd: er kwamen ruim 1600 stemmen binnen! En de strijd was hevig: tot aan de laatste dag was het spannend welk project de meeste publieksstemmen zou krijgen.
De jurystem werd uitgebracht door de LEADER-groep. Uit het juryrapport: “Turfweide is een veelzijdig project vóór en dóór inwoners dat bijdraagt aan meerdere (LEADER)-doelen: educatie, recreatie en verbinden stad-land. Het vervult een lokale behoefte en is tevens een interessant voorbeeld voor anderen: er is al interesse getoond in de werkwijze”.

De prijs werd uitgereikt door gedeputeerde van Utrecht Mirjam Sterk. Ze reikte ook de LEADER-periodeprijs 2016 – 2022 uit voor Utrecht Oost uit, aan het project Historische Moestuin de Haar. Ze feliciteerde beide winnaars en daarnaast ook alle andere LEADER-projecten met de mooie resultaten die zijn geboekt. En nog wórden geboekt want een aantal projecten is nog volop in uitvoering tot eind volgend jaar!

Lees hier meer over het project Turfweide Veenendaal

In dit project werken alle disciplines samen: Buro Boot, Heem, Bureau Hager & Huigens, Koninklijke Ginkel Groep, Hardeman Zand- en grindhandel, Gemeente Veenendaal, Stichting Turfweide en Ingenious Tomorrow. Allemaal partijen met een Veenendaalse oorsprong. Van deskundigen voor (technische) ontwerptekeningen, (bodem)ecologische details en inheemse kruidenvegetaties tot uitvoerend specialisten die met 3D al het grondwerk perfect kunnen uitvoeren.