Wat heeft onze fysieke leefomgeving voor de toekomst nodig? Hoe wordt die groener en slimmer? Welke stedenbouwkundige aspecten komen we tegen als we meer circulair en duurzaam willen opereren? En hoe geven we vorm aan vernieuwing en een bestendig beheer?

Kortom we zijn op zoek naar innovatieve oplossingen voor de vraagstukken in de leefomgeving van morgen!

Future Green City is er voor de antwoorden, oplossingen, inspiratie en het uitwisselen van praktijkkennis.

De Koninklijke Ginkel Groep is deelnemer aan het vakevent FUTURE GREEN CITY van 29 november t/m 1 december in de Brabanthallen in ’s Hertogenbosch

Wij staan met onze mensen in de Peelhal – standnummer 9 en willen u graag bijpraten over onze activiteiten en de rol die we kunnen spelen in de toekomstbestendige stad.

Nederland heeft inmiddels meer dan 17 miljoen inwoners, de klimaatverandering is steeds merkbaarder en grondstoffen worden schaarser. Op het vakevent komen alle relevante disciplines samen voor een duurzame, groene en leefbare stad. Slechts integrale oplossingen bieden een afdoende antwoord op de veranderende wensen en omstandigheden.  Future Green City 2016 biedt o.a. gemeenten, vastgoedontwikkelaars, woningcorporaties, architecten, stedenbouwkundigen, waterbeheerders, aannemers en groenprofessionals nieuwe visies en concrete oplossingen.  De kracht van het concept is het totaalaanbod waarbij innovatie, groen en duurzaamheid de rode draad vormen. Van openbaar groen, stadslandbouw tot groene daken en wanden. Van hergebruik regenwater tot energie- en afvalneutrale stadsdelen. Van slimme infrasystemen tot duurzame bouwconcepten. Van innovatieve ontwerpen tot stof- en geluidsreductie.

Het vakevent Future Green City is di t/m do van 10.00 – 17.00 uur geopend.

Klik hier voor meer informatie over Future Green City