Functies groene pleinen

Een groen speel-of schoolplein is een plein waar kinderen in contact komen met de natuur en dat op een natuurlijke manier is ingericht. Groene schoolpleinen bieden kinderen beleving, ontdekkingen en natuurlijke spelaanleidingen. En zelfs buiten lesgeven is tegenwoordig een optie.

Groene schoolpleinen hebben ook andere functies. Denk aan de pedagogische, psychologische en motorische voordelen. Ook kunnen ze bijdragen aan biodiversiteit en de aanpak van hittestress en wateroverlast. Er zijn dus veel argumenten voor een groen school- of speelplein.

Veel sterke argumenten

In het onderwijs is veel bekend over de voordelen van groene pleinen voor kinderen. Veel van de argumenten voor groene schoolpleinen kunnen ook met onderzoek worden onderbouwd. Samengevat: groene schoolpleinen kunnen een onderdeel van de aanpak zijn van diverse (maatschappelijke) problemen én ze kunnen bijdragen aan pedagogische doelen.

Lees hier meer over het belang van groene schoolpleinen