In opdracht van de Gemeente Ede heeft Pius Floris Boomverzorging Veenendaal al veel bomen geïnventariseerd op de voormalige defensie terreinen.

Ook troffen wij een bijzondere boom ‘de vliegden’ tijdens de inventarisatie aan!

De groei is zo bijzonder dat we een voorstel hebben gedaan om deze boom te behouden.

Vanwege de herinrichting op het Simon Stevin Kazerne terrein, hebben we de boom onderzocht en een advies geschreven om de boom duurzaam te behouden.

De Picus meting (zie tomogram) gaf aan dat de boom nog in prima staat is.