Er gebeurt momenteel van alles op onze groene natuurdaken!

De daken staan in bloei, bijen en vlinders zijn druk in de weer en vogels hebben de tijd van hun leven!

Met een natuurdak maakt uw een bewuste keuze voor biodiversiteit. Een natuurdak is een voorbeeld van een groendak. Een inheemse kruidenvegetatie geeft een kleurrijke bloemenweide die lang bloeit.
Vanaf mei t/m medio september verschijnen er achtereenvolgend telkens weer nieuwe bloemen.

Natuurdaken vormen een ecologische “stepping stone” in de volle stad. Vogels gebruiken het dak als ecopassage; vlinders tanken er nectar en bijen sprokkelen er honing bijeen. Verbaas u dan ook niet als u een bijenkast op het dak ziet staan. Een biodiversiteitsdak schept leven op daken!

Bijgaand een aantal actuele foto’s van onze projecten: Niverplast te Nijverdal, Nemo te Amsterdam  en het Stadhuis te Almelo.