Het startsein voor de aanleg van het zonnepark Gansenwoirt op het synergiepark Innofase is gegeven door burgemeester De Lange en verantwoordelijke wethouder Spaargaren van de gemeente Duiven!

Het zonnepark in Duiven dat in het voorjaar wordt opgeleverd biedt ruimte aan 7.392 zonnepanelen die met elkaar per jaar circa 2 miljoen kWh aan elektriciteit gaan leveren. Dat is evenveel als het verbruik van ongeveer 650 huishoudens. Het park bestaat uit twee delen, gelegen aan twee zijden van de Roelofshoeveweg op een voormalig gronddepot van de gemeente. Het zonnepark is een initiatief van Energie van Hollandsche bodem en de gemeente.

Energie van Hollandsche bodem gaat in samenwerking met Van Ginkel Veenendaal en Pius Floris Boomverzorging Veenendaal (beiden onderdeel van de Koninklijke Ginkel Groep) het zonnepark groen inrichten.

Doormiddel van ecologische quickscans kon er bepaald worden of en waar er beschermde soorten zijn en wat de ecologische kansen zijn in het gebied.

Aansluitend heeft de adviseur van de Koninklijke Ginkel Groep een ecologisch groenplan gemaakt.
De grond is geprepareerd ten behoeve van het plaatsen van de zonnepanelen.
Rondom de zonnepanelen worden bloemrijke kruiden ingezaaid voor vlinders, hommels en bijen.

Takkenrillen onder enkele panelen bieden voor insecten, kleine zoogdieren en vogels een aantrekkelijk leefmilieu. Er worden nestkastjes geplaatst en eetbare planten geplant. De omheining bestaat, naast een groen hekwerk, uit een elzenhaag.

De Koninklijke Ginkel Groep is verantwoordelijk voor het ecologisch ontwerp en het beheer. Een onderdeel van het beheer zal uitgevoerd worden met behulp van schapen. Zij zullen één keer per jaar het gras ‘maaien’.