Van Ginkel Oost-Nederland, onderdeel van de Koninklijke Ginkel Groep, heeft een zwaluwwal gerealiseerd in de buitenruimte van Wehkamp te Zwolle.

Zoals bekend heeft Wehkamp bewust gekozen voor een duurzame tuin met maximale bijdrage aan biodiversiteit bij het nieuwe distributiecentrum.

De tuin bestaat uit in de basis een gebiedseigen Heem-kruidenvegetatie met inheemse struiken en bomen. Daar overheen is een laag met functies gelegd die bijdragen aan biodiversiteit. Zo is er een insectenhotel geplaatst, natuurlijke waterpartij gerealiseerd en is er nu een zwaluwwand aangebracht.

De derde laag betreft de gebruikslaag. Hierdoor moet het gebied aantrekkelijk gemaakt worden voor bezoekers en werknemers. Door het maaien van graspaden, het plaatsen van diverse zitgelegenheden in de tuin en het toevoegen van informatieborden over de natuurlijke ingrepen worden bezoekers en werknemers uitgenodigd optimaal gebruik te maken van de tuin!

Hier leest u meer over duurzame distributiecentrum van Wehkamp