Design en construct samenkomen

Het belangrijkste kenmerk van geïntegreerde contracten is dat de traditionele scheiding tussen ontwerp/engineering en uitvoering wordt opgeheven. Vormen daarvan zijn bijvoorbeeld bouwteam, design en construct (en maintenance) en UAV-GC. Dit heeft gevolgen voor de verdeling van de rollen en bijbehorende verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gedurende alle fasen van het bouwproces. De opdrachtnemer heeft daarbij een grote verantwoordelijkheid in ontwerp, engineering, uitvoering en garanties.

De adviseurs van de Ginkel Groep zijn gespecialiseerd in deze integrale projectbenadering. Naast vakinhoudelijk bedreven en creatief, is projectmanagement daarbij een belangrijk onderdeel.

Design en construct

Continu wordt er geschakeld tussen belangrijke pijlers binnen het project:

procesvoortgang

esthetiek

technische haalbaarheid

financiële gevolgen

Samenwerken voor het beste resultaat

Basisuitgangspunt van de Ginkel Groep bij geïntegreerde contracten is: samenwerken voor het beste resultaat. Dit samenwerken geldt enerzijds met de opdrachtgever. Echter vinden wij samenwerken met leveranciers en kennispartners net zo essentieel. Daarbij hechten wij waarde aan vaste relaties en samenwerkingsverbanden.

Mark Rotteveel

projectadviseur