T 0318 51 90 39

Onderhoud Openbaar groen

Openbaar groen

Openbaar groen is een ruim begrip. U kunt denken aan stadsparken, pleinen, bomen, groenstroken en rotondes. Het groen kan diverse waarden hebben, namelijk die van biodiversiteit, ecologie, recreatie en educatie.

Openbaar groen is een visitekaartje voor een gemeente. Het zorgt voor een aangename en mooie plek om te leven en te werken.

Groen en gezondheid

Groen levert een belangrijke bijdrage aan onze gezondheid, groen verbetert de leefbaarheid, laat transactieprijzen van woningen stijgen en kan bijdragen aan de huidige klimaatproblemen in stedelijk gebied, zoals hittestress en regenwaterafvoer.

Onderhoud openbaar groen

Ondanks goede bedoelingen worden pleinen, parken en zelfs hele wijken vaak op een verkeerde manier ingericht en onderhouden.

Grip op de kosten

Vooraf maken wij een plan voor het onderhoud zodat u precies weet waar u aan toe bent. Een goed resultaat, voor acceptabele kosten. De kosten van het groenonderhoud zijn afhankelijk van het type groen. Wij komen graag vrijblijvend langs en voorzien u van advies.

Samen met u kunnen we bekijken welke functie het groen dient te hebben en aan welke eisen het moet voldoen. Wenst u dat er alle seizoenen wat te zien en beleven valt, wenst u weinig onderhoud of moeten kinderen educatief kunnen spelen op het beschikbaar gestelde stukje grond? Onze gespecialiseerde mensen zorgen ervoor dat uw wensen worden gerealiseerd.

Foto's van Onderhoud Openbaar groen

Labels voor deze dienst:

Groenonderhoud vaste projecten

Dit zeggen klanten over ons:

‘De Koninklijke Ginkel Groep koppelt de kwaliteiten van een grote, professionele groenaannemer met brede kennis en expertise en mankracht aan de liefde, zorg en flexibiliteit die hoort bij een familiebedrijf.  Ik herken bij hen niet alleen de alles overstijgende passie voor groen maar ook een continue aandacht voor vernieuwing. Het is juist dit, dat KGG tot een aantrekkelijke partner maakt.’

Hank van Tilborg, directeur H+N+S Landschapsarchitecten

‘Mijn architect kwam met het idee om ‘groen’ op onorthodoxe wijze toe te passen in ons nieuw te ontwerpen huis. Wij waren daarmee de eerste klant van de Ginkel Groep die voor een groene wand in een woonhuis koos. We vertrouwden volledig op de adviezen van de architect en de Ginkel Groep. De groene wand bracht niet alleen esthetische waarde, de hele atmosfeer van het huis kwam in balans in de zin van een uitmuntende luchtkwaliteit. We noemen de groene wand onze jungle.’

Particulier te Amsterdam

“Van Ginkel verzorgt sinds een aantal jaren naar tevredenheid het tuinonderhoud voor Stadgenoot. De planning en uitvoering van onderhoudswerkzaamheden is inzichtelijk en past bij het vastgestelde kwaliteitsbeeld. Ook is Van Ginkel een goede partner in advies- en ontwerptrajecten voor nieuwe tuinen. Kortom als Stadgenoot zijn we een tevreden klant.

Stadgenoot; woningcorporatie te Amsterdam