T 0318 51 90 39

Tijdelijke natuur

Tijdelijke Natuur is een regeling waarmee de natuur een kans krijgt op braakliggende terreinen. Met deze regeling voorkomt u problemen met beschermde planten en dieren. U hoeft uw terrein dan niet meer te maaien of braak te houden om beschermde soorten te weren. De regeling Tijdelijke Natuur is een ontheffing op de Flora- en faunawet. Door deze ontheffing kan de natuur op het betreffende terrein zich zorgeloos ontwikkelen en loopt u – zelfs wanneer er zich beschermde soorten vestigen – geen risico op juridische problemen.

Zonder de ontheffing  kan de vestiging van beschermde soorten uw toekomstplannen met het terrein verstoren. Daarnaast biedt de regeling gelegenheid tot recreatie, waarmee ze een groot maatschappelijk draagvlak heeft.

De Ginkel Groep heeft samen met Heem een unieke samenwerking met ecologische adviesbureaus. Met deze partners kunnen wij al uw zorgen op dit gebied uit handen nemen. Van het aanvragen van een ontheffing, het inrichten van het terrein tot en met het weer bouwrijp maken. Daarbij hoort ook de eventuele verplaatsing van beschermde soorten, inclusief de bijbehorende communicatie.

 

Foto's van Tijdelijke natuur

Labels voor deze dienst:

Natuurontwikkeling

Dit zeggen klanten over ons:

‘De Koninklijke Ginkel Groep koppelt de kwaliteiten van een grote, professionele groenaannemer met brede kennis en expertise en mankracht aan de liefde, zorg en flexibiliteit die hoort bij een familiebedrijf.  Ik herken bij hen niet alleen de alles overstijgende passie voor groen maar ook een continue aandacht voor vernieuwing. Het is juist dit, dat KGG tot een aantrekkelijke partner maakt.’

Hank van Tilborg, directeur H+N+S Landschapsarchitecten

‘Mijn architect kwam met het idee om ‘groen’ op onorthodoxe wijze toe te passen in ons nieuw te ontwerpen huis. Wij waren daarmee de eerste klant van de Ginkel Groep die voor een groene wand in een woonhuis koos. We vertrouwden volledig op de adviezen van de architect en de Ginkel Groep. De groene wand bracht niet alleen esthetische waarde, de hele atmosfeer van het huis kwam in balans in de zin van een uitmuntende luchtkwaliteit. We noemen de groene wand onze jungle.’

Particulier te Amsterdam

“Van Ginkel verzorgt sinds een aantal jaren naar tevredenheid het tuinonderhoud voor Stadgenoot. De planning en uitvoering van onderhoudswerkzaamheden is inzichtelijk en past bij het vastgestelde kwaliteitsbeeld. Ook is Van Ginkel een goede partner in advies- en ontwerptrajecten voor nieuwe tuinen. Kortom als Stadgenoot zijn we een tevreden klant.

Stadgenoot; woningcorporatie te Amsterdam