Steven Sanders: praktijk-rijk leren

Steven Sanders, vestigingsleider van Regio Oost, geeft les in het keuzedeel Dak- en Gevelgroen aan het Zone College in Almelo. Studenten kregen tijdens dit keuzedeel onder andere de opdracht om een groen dak te realiseren op de schoollocatie.

Steven vindt praktijk-rijk leren erg belangrijk voor studenten. ‘De ervaring van het bedrijfsleven moet naar school komen, in plaats van dat alles uit boeken wordt geleerd. Natuurlijk moeten studenten eerst de theoretische kennis hebben voordat ze het kunnen toepassen. Maar ervaring opdoen in de praktijk is heel waardevol voor ze’.

 

Marc de Jager: bedrijfsleven en onderwijs doorlopend met elkaar in contact

Marc de Jager werkt als projectadvisuer Het Levende Gebouw bij de Koninklijke Ginkel Groep. Hij vertelt: ‘Afgelopen najaar heb ik een gastcollege gegeven op Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Een groep studenten van de studierichting Tuin- & Landschapsinrichting volgde een keuzemodule over het groene gebouw. Natuurinclusief bouwen en de verschillende technieken achter groene daken en gevels zijn uitgebreid besproken; van extensieve daken tot multifunctionele verblijfsdaken met waterretentie, groen en energieopwekking tegelijk.

En dat alles met systemen die tot in detail geïnspireerd zijn op de natuur. De studenten zijn meegenomen in het bouwproces waar je mee te maken hebt bij het realiseren van groene gebouwen en later zijn er met elkaar verschillende projecten bezocht.

Het is belangrijk dat bedrijfsleven en onderwijs met elkaar in contact blijven. Zo weten we van elkaar wat er speelt en waar behoeftes liggen. Gastcolleges geven de studenten ook de mogelijkheid om te oriënteren op hun loopbaan op school en daarna. Ook is het een mooie manier om de laatste ontwikkelingen met elkaar te delen.’

Bram van Schaffelaar: met studenten op pad

Bram van Schaffelaar, projectleider Ecologie, ziet ook het belang in van een goede samenwerking met het onderwijs:  ‘Ik geef met heel veel plezier lezingen, colleges, workshops en rondleidingen bij projecten. Dit doe ik onder andere voor opleidingen als bos & natuurbeheer, toegepaste biologie of hovenier. Daarbij focus is op de toepassing van inheemse wilde planten in de stedelijke en landschappelijke omgeving. Daarnaast vertel ik graag over de inheemse fauna die hiervan profiteert. Denk aan wilde bijen, vlinders en vogels. Naast het geven van een lezing vind ik het eigenlijk veel leuker om met studenten of volwassenen op pad te gaan en een project te bezoeken. Zo kunnen we in het veld veel van elkaar leren over wilde flora, fauna en de ecologische interacties daartussen.

Ik denk dat het belangrijk is om de toekomstige vakmensen uit ons werkveld voorbeelden uit de praktijk te geven om meer feeling te krijgen voor wat ze na hun studie kunnen betekenen voor de maatschappij. Want groene vakmensen zijn hard nodig!’

Marco Jongerden: docent én adviseur beplanting

Marco Jongerden is docent bij de Hoveniersopleiding Yverta in Houten en werkt daarnaast als adviseur beplanting bij de Koninklijke Ginkel Groep. ‘In het lesprogramma was het onderdeel dak- en gevelgroen opgenomen, een thema waar ik zelf niet alles van wist. Ik stelde toen een docentenstage voor om kennis uit de praktijk op te doen. Via een bestaand samenwerkingsverband tussen Yverta en KGG kwam ik hier terecht. Alleen meelopen met een projectleider voelde ongemakkelijk, ik wilde zelf ook mijn handen uit de mouwen steken. Intussen bleek er een behoefte te zijn aan iemand erbij om beplantingsplannen te maken. Ik zag mijn kans en nu werk ik hier een dag in de week. De overige dagen in de week geef ik les, het is ontzettend leuk en nuttig om bij KGG kennis van de projecten op te doen en deze te kunnen gebruiken in de klas. Het maakt de lessen levendiger.’